Сервермен проблеманы ?алай шешуге болады?

Домены, хостинг /
? азіргі та? да? ы? аза? ша СЖ сайтыны? басында? ы проблеманы шешуді? жолдарын? сына кетсе?іздер. Айта кетейін, мен ойымды орыс тілінде жеткізу? иын бол? анды? тан осы постымды? аза? ша жазамын. Барлы? ы былай басталды:
2010 жылы жаз айында? аза? ша С? ра?-Жауап сайтын жасау ой? а келді. Бар ой орыстарды? Ответы@mail.ru -ды?? аза? ша аналогын жасау болды. Интернетте а? тарып ж? ріп _http://www.question2answer.org CMS-келіп то? тадым. Ма? ан? ажетті барлы?? ажеттілікті? амтамасыз ете алады екен. О? ан? осымша арнайы плагиндерді орнатып сайтты? м? мкіншілігін арттыру? а м? мкіндік береді.
Движок Ашы? Кодта бол? анды? тан игеріп кету? иын? а со? пады. Барлы? а? парат,? алай ж? мыс істейді,? алай? згерту керек т.б. а? паратты? барлы? ы бар. Тез арада тілдік файлдарын? аза? шалап сайтты іске? осып жібердім.
Ол уа? ытта? аза? ша сайттарды? аз бол? анды? тан сайт тез? зіні?? олданушыларын жинай бастады. Бастап? ыда сайтта 10-15 адам онлайн отыратын болса,? азір сайтта 400 адам? а дейін онлайн отыратын к? йге жетті. Б? л дегеніміз? лкен же?іс еді мен? шін.
СОнымен сайтта? олданушылар саны арта берді, SEO- жа? ын? з? олыма алып сайтты іздеу боттарында ал? аш? ы? атар? а шы? уын? амтамасыз етітм. Сайтта уа? ыт санап ал? а жылжи бастады. Бастап? ыда сайтта? олданушы аз бол? ан со? ауыртпалы? білінбейтін.? азір сайт жиі жиі? шіп? алатын к? йге жетті. Сайтта 400 адам онлайн отыр? анда база данных? шіп? алып біраз? бігерге салып жатыр. Біз? зімізде суретті са? тамайтын болса? та, База данныхты? салма? ы 900 МБ я? ни 1 Гб жа? ындап? алды. Ай сайын жейтін трафик 300 гб артып кетті. Суретке? арайтын болса? ыздар толы? к? з жеткізуге болады.Егер мен ВПС немесе Серверді аренда? а алатын болсам м? селені? алай шешуге болады. Себебі Гугл Аналитиксті? айтуы бойынша 1 к? нде сайтты 17-19 мы? адам к? ріп кетеді екен. Б? л салада жас бала бол? анды? тан? иын? а со? ып жатыр.? з ісіні? мамандары? андай ке? ес бере алады. Б? л ты? ыры? тан? алай шы? у? а болады?

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.